Danube sa Alfadistribucijom na Sajmu turizma HORECA 2019 u Beogradu

Danube sa Alfadistribucijom na Sajmu turizma HORECA 2019 u Beogradu.

Prvoklasan tim za međunarodnu saradnju.